۹۰ درصد ایرانی‌ها گروه خونی مثبت دارند

Posted by

واکنش آلمان به شروط کشورهای عربی برای قطر

سخنگوی سازمان انتقال خون ایران شاخص اهدای خون در ایران را 27 در هزار نفر عنوان کرد و افزود: از هر هزار نفر در کشور، به طور متوسط 27 نفر خون خود را اهدا می کنند که شاخص بسیار خوبی در سطح دنیا است.

واکنش آلمان به شروط کشورهای عربی برای قطر