« ژان مارک آیرو» وارد تهران شد

Posted by

واکنش اتریش به فرمان ترامپ در خصوص ممنوعیت ورود اتباع

وزیر خارجه فرانسه به منظور دیدار با همتای ایرانی خود و دیگر مقامات کشورمان و شرکت در نخستین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور عصر امروز وارد تهران شد. وزیر خارجه فرانسه قرار است فردا به همراه ظریف یادداشت تفاهمی را به امضا برساند.

واکنش اتریش به فرمان ترامپ در خصوص ممنوعیت ورود اتباع