ساماندهی خطوط اتوبوسرانی در محله شبیری جی/ نظارت بر ساخت و سازها

Posted by

واکنش اولاند به سیاست‌های ترامپ

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر رعایت ضوابط ساخت و ساز در محله شبیری جی، گفت: ساماندهی خطوط اتوبوسرانی در این محله در دست پیگیری است.

واکنش اولاند به سیاست‌های ترامپ