فرودگاههای کشور آماده برای برگزاری حج تمتع ۹۶

Posted by

واکنش «برنی سندرز» به حادثه تروریستی تهران

رئیس سازمان حج و زیارت در آستانه نزدیک شدن به مراسم حج، وضعیت تعامل ارگانهای مستقر در فرودگاههای کشور را مثبت ارزیابی کرد و از همکاری شرکت فرودگاههای کشور تقدیر کرد.

واکنش «برنی سندرز» به حادثه تروریستی تهران