واکنش ایتالیا به دستورات اخیر ترامپ

Posted by

واکنش ترامپ به اعتراضات علیه منع ورود مسلمانان به آمریکا

دستورات اجرایی رئیس‌جمهور آمریکا به ویژه در خصوص موضوع مهاجرت با اعتراض مقامات اروپایی همراه شده است. سران اروپایی علیه اقدامات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، موضع گیری کرده اند.

واکنش ترامپ به اعتراضات علیه منع ورود مسلمانان به آمریکا