نگرانی بازار از عدم کارآیی توافق اوپک قیمت‌ نفت را کاهش داد

Posted by

واکنش دبیر کل ناتو به عضویت مونته نگرو در این سازمان

قیمت نفت به علت شروع دوباره نگرانی‌ها در مورد کارآمدی کاهش تولید اوپک به علت افزایش تنش‌ها در میان گروه صادرکنندگان بر سر قطر و همچنین افزایش تولید آمریکا کاهش یافت و بشکه‌ای 49.53 دلار فروخته شد.

واکنش دبیر کل ناتو به عضویت مونته نگرو در این سازمان