واکنش ایلدریم به تغییر نظام سیاسی ترکیه

Posted by

واکنش رئیس‌جمهور عراق به ممنوعیت ورود عراقی‌ها به آمریکا

نخست وزیر ترکیه طی سخنانی ضمن حمایت از طرح تغییر نظام سیاسی این کشور از پارلمانی به ریاست جمهوری تاکید کرد که آنکارا تنها باید یک رهبر داشته باشد. نخست وزیر ترکیه همچنین افزود: در یک سو، یک نظام پارلمانی قدرتمند خواهیم داشت و از سوی دیگر رئیس جمهوری که مردم وی را انتخاب می کنند.

واکنش رئیس‌جمهور عراق به ممنوعیت ورود عراقی‌ها به آمریکا