مدیرعامل سامسونگ به اتهام فساد مالی به دادگاه احضار شد

Posted by

واکنش عربستان به نزدیک شدن اردن و مصر به روسیه برای حل بحران سوریه

مدیرعامل کمپانی سامسونگ یک بار دیگر برای پاسخگویی درمورد اتهامات فساد مالی به دادگاه احضار شد. پرونده مدیرعامل سامسونگ به رسوایی مالی رئیس جمهور کره جنوبی و دریافت رشوه از سوی وی مربوط می‌شود.

واکنش عربستان به نزدیک شدن اردن و مصر به روسیه برای حل بحران سوریه