کنسرت آمریکایی یا موازنه ایرانی؟

Posted by

واکنش فرستاده ویژه سازمان ملل به انفجار تروریستی حمص

ترامپ نه خودش قابل خواندن است، و نه افکار و اندیشه‌هایش. ترامپ در سپهر سیاست و امنیت، در واقع “یک آماتور فوق العاده حرفه‌ای است”. ترامپ، یک چارچوب خاص را بیش از هر چیز پسندیده است. “مخالفت با آنچه اوباما دنبال میکرد”. او این را بخوبی درک کرده است.

واکنش فرستاده ویژه سازمان ملل به انفجار تروریستی حمص