چرا دولت از استیضاح وزیر راه واهمه دارد؟

Posted by

واکنش متفاوت دانشجویان به حضور دولتی‌ها در خانه سفیر سوئد

بررسی عملکرد ضعیف عباس آخوندی و سوالات متعدد نمایندگان از وی شاید به ضرس قاطع بتوان گفت یکی از پرحاشیه ترین وزرای دولت اعتدال در بازه 4 ساله از عمر این دولت، وزارت راه و شهرسازی بوده که با اظهارات شاذ و همچنین تفکرات خاص خود شهره خاص و عام در میان رسانه ها گشته است.

واکنش متفاوت دانشجویان به حضور دولتی‌ها در خانه سفیر سوئد