واکنش ها به اعدام سه جوان بحرینی

Posted by

واکنش معاون کمیته ملی المپیک به مختلط شدن فوتبال 7 نفره

در ادامه واکنش ها به اعدام سه جوان بحرینی توسط آل خلیفه، کمیسیون حقوق بشر اسلامی، انصار الله یمن و دولت عراق این جنایت را محکوم کردند.

واکنش معاون کمیته ملی المپیک به مختلط شدن فوتبال 7 نفره