تکلیف ثبت سند خودرو را مشخص شد

Posted by

واکنش نخست‌وزیر کانادا به سیاست‌های آمریکا

سخنگوی پلیس با اشاره به جوابیه مجلس شورای اسلامی در خصوص برگ سبز صادره ازسوی ناجا برای تعویض پلاک از تایید صحت قانونی گفتار عمل پلیس در حوزه ثبت و سند خودرو خبر داد و گفت: براساس اعلام مجلس برگ سبز خودرو سند رسمی است و در محاکمه قضایی نیز رسمیت دارد.

واکنش نخست‌وزیر کانادا به سیاست‌های آمریکا