استعفا دسته جمعی نفتی ها/ تجمع مقابل فدراسیون فوتبال

Posted by

واکنش هایی که مردم را نسبت به مسئولین سرد و بی اعتماد می کند

تمام اعضای تیم نفت تهران فردا با حضور در فدراسیون فوتبال استعفا خواهند داد.

واکنش هایی که مردم را نسبت به مسئولین سرد و بی اعتماد می کند