پیشکسوت فوتبال: رفتار کی روش در قبال برانکو غیر حرفه ای بود

Posted by

واکنش پدر ترانه علیدوستی به اسکار فروشنده

همدانی گفت: به نظر من رفتار آقای کی روش در قبال برانکو رفتاری غیر حرفه ای بوده است، او سرمربی تیم ملی است و در راس هرم فوتبال ایران قرار دارد و با رفتارش می تواند به تمام مربیان لیگ درس بدهد. به نظر من او شخصی رفتار کرد.

واکنش پدر ترانه علیدوستی به اسکار فروشنده