خاطرات وزیر سپاه از امام/امام را از بنز پیاده کردیم تا سوار بلیزر شود

Posted by

واکنش گستاخانه نتانیاهو به ادعای آزمایش موشکی ایران

از در اصلی بهشت‌زهرا که داخل شدیم، موتور ماشین از کار افتاد و خاموش شد. فرمان هم قفل بود. فاصله هلیکوپتر با بلیزر شاید ۵۰۰ متر بود. عده‌ای از جوانان ماشین را بلند کردند و نزدیک هلیکوپتر بر زمین گذاشتند.

واکنش گستاخانه نتانیاهو به ادعای آزمایش موشکی ایران