انفجار منزل مسکونی در میلاجرد خبرساز شد+عکس

Posted by

وجود تنها یک مرکز درمانی برای معتادان زن در ارومیه

انفجار منزل مسکونی در پنج
شنبه
شب گذشته در میلاجرد خبرساز شد.

وجود تنها یک مرکز درمانی برای معتادان زن در ارومیه