دی میستورا: مخالف تجزیه سوریه هستیم

Posted by

وزارت دفاع ایران سه شیفته برای عراق سلاح تولید کرد

فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در نشستی خبری مخالفت خود با تجزیه این کشور اعلام کرد.

وزارت دفاع ایران سه شیفته برای عراق سلاح تولید کرد