واگذاری اجاره‌ای همه امکانات خدماتی دولت تصویب شد

Posted by

وزرای دولت چطور با حقوق کارمندی هزار میلیارد تومان ثروت جمع کردند؟

بر اساس مصوبه هیئت دولت، امکان واگذاری به شکل اجاره همه امکانات خدماتی و رفاهی دستگاههای اجرایی فراهم شد. بر اساس ماده 11 این آئین نامه، همه درامد حاصل از اجرای این قراردادهای اجاره به حساب خزانه داری کل کشور واریز میشود.

وزرای دولت چطور با حقوق کارمندی هزار میلیارد تومان ثروت جمع کردند؟