افسردگی را کنار بگذارید

Posted by

وزرای روحانی چرا از کار کردن با تدبیر و امید نا امید هستند؟

افسردگی علت نزدیک به ۱۵ درصد از مرگ و میرهای قلبی عروقی است. به همین علت قابل مقایسه با عوامل دیگر خطرساز، مانند کلسترول بالا، چاقی و سیگار کشیدن است.

وزرای روحانی چرا از کار کردن با تدبیر و امید نا امید هستند؟