آخرین جزئیات درباره تحلیف و سوال از رئیس جمهور

Posted by

وزیرخارجه قطر: درخواست های عربستان را انجام نمی دهیم

نعمتی گفت: تحلیف رئیس جمهور در روز شنبه 14 مرداد ماه با حضور مهمانان داخلی و خارجی برگزار خواهد شد.

وزیرخارجه قطر: درخواست های عربستان را انجام نمی دهیم