طلاق تنها شش روزپس ازشروع زندگی مشترک!

Posted by

وزیر اسرائیلی: باید نفوذ ایران را در خاورمیانه مهر کرد

زن و مرد وقتی در برابر قاضی دادگاه ایستادند درباره مشکلات و اختلافات شان حرف زدند و توضیح دادند که درک متقابل نسبت به هم ندارند. ملیحه همه حق و حقوقش را بخشید و اصغر هم هدایایی را که داده بود پس نگرفت. بعد از دقایقی قاضی دادگاه نامه مشاور و گواهی باردار نبودن زن را از آنها گرفت و پایان جلسه را اعلام کرد. برای ملیحه این پایان تلخ بهتر از تلخی بی‌پایان بود.

وزیر اسرائیلی: باید نفوذ ایران را در خاورمیانه مهر کرد