نمایش ۳ سریال ایرانی و یک سریال کره‌ای در شبکه تماشا

Posted by

وزیر خارجه آمریکا بیشتر به بار کش رئیس جمهوری شباهت دارد

شبکه تماشا برای تابستان امسال سه سریال ایرانی و یک سریال کره‌ای در نظر گرفته است که از امشب (۷ تیر ماه) راهی آنتن می‌شوند.

وزیر خارجه آمریکا بیشتر به بار کش رئیس جمهوری شباهت دارد