چگونه مغز خود را سالم نگه داریم؟

Posted by

وزیر دفاع آلمان به آمریکا هشدار داد

برای داشتن مغز سالم‌تر، مطمئن شوید که مغز تغذیه مناسبی داشته باشد. مغز برای کارآمد و سالم بودن هم به تمرینات ذهنی و هم به رژیم غذایی مغذی احتیاج دارد.

وزیر دفاع آلمان به آمریکا هشدار داد