راه یابی دوندگان سرعت ایران به فینال ۲۰۰ متر قهرمانی آسیا

Posted by

وضعیت آسیب‌های اجتماعی مناسب نیست/ در پوشش حجاب وضعیت مطلوبی نداریم

دو دونده سرعتی ایران به فینال ۲۰۰ متر قهرمانی آسیا دست یافتند.

به گزارش ایسنا، در سومین روز از رقابت های دوومیدانی قهرمانی آسیا نمایندگان سرعت ایران در ماده ۲۰۰ متر رقابت کردند.

در این ماده حسن تفتیان با زمان ۲۱.۱۸ ثانیه و علی خدیور با زمان ۲۱.۳۷ هردو به فینال رسیدند.

وضعیت آسیب‌های اجتماعی مناسب نیست/ در پوشش حجاب وضعیت مطلوبی نداریم