شکل دلخواه میوه خود را سفارش دهید

Posted by

وضعیت مدافع استقلال در هالیه ای از ابهام

کت چینی «میوه قالبی»(Fruit Mould Co)، میوه و سبزیجات را با کیفیت بالا به شکل مورد نظر فرد سفارش دهنده تبدیل می‌کنند.

وضعیت مدافع استقلال در هالیه ای از ابهام