اعضای غایب شورا توبیخ و از حق الجلسه آن ها کم می‌ شود

Posted by

وضع حقوق بشر در ایران، بد است

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: جلسه فوق العاده شورای شهر تهران روز شنبه هفته آینده برای بررسی بودجه 96 شهرداری تهران برگزار می‌شود. رئیس شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: اگر بودجه را تا زمان موعد به فرمانداری ارسال نکنیم، وزارت کشور اعضای شورا را توبیخ خواهد کرد.

وضع حقوق بشر در ایران، بد است