تفحص از کمک های دولت به کشورهای خارجی هفته آینده در مجلس

Posted by

وقتی آیه قرآن شیون ابلیس را درآورد!

جلسه تحقیق و تفحص از کمک‌های توسعه‌ای جمهوری اسلامی ایران به کشورهای خارجی در جلسه روز یکشنبه هفته آینده مجلس برگزار می شود.

وقتی آیه قرآن شیون ابلیس را درآورد!