داعش چگونه اعدام می‌کند؟

Posted by

وقتی خانم بازیگر دلتنگ تلویزیون می شود+ عکس

دلایل و مدل اعدام‌های داعش در طول سالیان گذشته ریشه اجتماعی و مذهبی دارد که بر اساس راهبردهای مشخص گستره خاورمیانه، آسیای میانه، شمال آفریقا و اروپا را در بر می‌گیرد.

وقتی خانم بازیگر دلتنگ تلویزیون می شود+ عکس