فیفا برای ایران دست به جیب شد

Posted by

ولایتی:آمریکایی ها ضعیف تر از آن هستند که با ما مقابله کنند

فیفا مطالبات فدراسیون فوتبال را سه سال بعد از جام جهانی پرداخت کرد.

ولایتی:آمریکایی ها ضعیف تر از آن هستند که با ما مقابله کنند