این غذاها سبب تقویت هوش تان می شود!

Posted by

پاتک پرسپولیس به استقلال بعد از نزدیک شدن شجاعیان به آبی ها/ پیشخوان ورزشی

تمام مغزها٬ دارای چربیهای سالم غیراشباع هستند که برای ذهن ما مفیدند. اما گردو در این بین اهمیت به سزایی دارد. جالب اینجاست که شکل خود مغز گردو هم شبیه مغز انسان است. همچنین٬ گردو دارای مقادیر زیاد پروتئین و فیبر است که هر دو برای سلامت عمومی بدن مفید هستند.

پاتک پرسپولیس به استقلال بعد از نزدیک شدن شجاعیان به آبی ها/ پیشخوان ورزشی