هویت عامل تیراندازی به عضو کنگره آمریکا شناسایی شد

Posted by

پاسخ قاطع قطر به پیشنهاد تحقیرآمیز وزیر خارجه عربستان

هویت عامل تیراندازی امروز به یک عضو جمهوری‌خواه کنگره آمریکا در ایالت ویرجینیا، مشخص شد. استیو اسکالیس، یکی از اعضای جمهوری‌خواه کنگره آمریکا، امروز درحالی که با دستیارانش مشغول تمرین بیس بال بود، مورد اصابت گلوله قرار گرفت.

پاسخ قاطع قطر به پیشنهاد تحقیرآمیز وزیر خارجه عربستان