سپاه درگیری در مرزهای غربی کشور را تکذیب کرد

Posted by

پاپ به صدراعظم آلمان چه هدیه ای داد؟

فرمانده نیروی زمینی سپاه با تشریح عملیات ضد تروریستی منطقه قصرقند و تکذیب هر گونه در گیری در مرزهای غربی کشور تاکید کرد:بر وضعیت منطقه اشراف اطلاعاتی و عملیاتی کامل داریم و اجازه عرض اندام به تروریست ها نمی دهیم.

پاپ به صدراعظم آلمان چه هدیه ای داد؟