آزادسازی محله «المشاهده» در غرب موصل از لوث داعش

Posted by

پایان مرخصی ملی پوشان پرسپولیس

منابع عراقی از آزادسازی محله المشاهده در الموصل القدیمه در کرانه راست موصل در ادامه عملیات ضد داعش خبر دادند.

پایان مرخصی ملی پوشان پرسپولیس