بارش ها ادامه دارد

Posted by

پرداخت غرامت مرغداران بابت آنفلونزای مرغی

کارشناس سازمان هواشناسی تاکید کرد: گردو غبار غرب کشور که از عراق وارد شده است،همچنان در بوشهر،خوزستان و ایلام ادامه دارد. با آغاز بارش ها از امروز امیدواریم از میزان غلظت گرد و غبار در این استان ها کاسته شود.

پرداخت غرامت مرغداران بابت آنفلونزای مرغی