علاقمندی کره جنوبی برای واردات ال ان جی از ایران

Posted by

پرسپولیسی‌ها منتظر عملی شدن وعده‌های مدیریت باشگاه

مدیر شرکت کوگاس کره جنوبی گفت این شرکت ممکن است در نهایت بدون هرگونه محدودیتی یا گنجاندن شرایطی قراردادی که خریداران احتمالی فروش مجدد محموله ها را محدود سازد، هم از امریکا و هم از ایران ال ان جی وارد کند.

به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، لی سئونگ هون، مدیرعامل شرکت کوگاس کره جنوبی ضمن ابراز علاقمندی نسبت به مشارکت در پروژه های گاز شیل امریکا گفت: «فشار تجاری آمریکا (بر کره جنوبی) احتمالا افزایش خواهد یافت، اما سرمایه گذاری های گازی در آمریکا می تواند به عنوان ابزاری در برابر این فشارهای تجاری به کار بیاید.»

شرکت کوگاس در سال 2012 قراردادی را با شرکت آمریکایی چنیر برای خرید سالانه 2.8 میلیون تن ال ان جی از این شرکت به مدت 20 سال به امضا رساند. این قرارداد از امسال اجرایی می شود. لی گفت، اولین محموله در قالب این قرارداد تابستان امسال به کره جنوبی می رسد.

لی گفت، این شرکت ممکن است در نهایت بدون هرگونه محدودیتی یا گنجاندن شرایطی قراردادی که خریداران احتمالی فروش مجدد محموله ها را محدود سازد، هم از امریکا و هم از ایران ال ان جی وارد کند.

مدیر این شرکت دولتی کره ای که دومین خریدار بزرگ ال ان جی در جهان است گفت: «وقتی عرضه های جدید وارد بازار می شود، آنها نمی توانند درخواست محدود شدن مقصد های خرید را مطرح کنند… ما می توانیم ننیاز خود را از منابعی تامین کنیم که هیچ محدودیتی برای ما در نظر نگرفته باشد.»

ایران به رغم برخورداری از بزرگترین ذخایر گازی جهان، دارای تاسیسات صادرات ال ان جی نیست، از این رو، ارسال ال ان جی ایران به کره جنوبی نیازمند سرمایه گذاری گسترده اس و توسعه آنن ممکن است سال ها طول بکشد.

پرسپولیسی‌ها منتظر عملی شدن وعده‌های مدیریت باشگاه