اعطای مرخصی به «مهدی هاشمی» برخلاف قانون نبوده است

Posted by

پرسپولیس با ۴۰ نفر عازم عمان شد/ عکس

اراک- دادستان کل کشور گفت: اعطای مرخصی به «مهدی هاشمی» در جریان درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی، برمبنای شرایط موجود و براساس ضوابط قانونی انجام شد. وضعیت و شرایط اقتضا می کرد که این مرخصی به مهدی هاشمی داده شود.

پرسپولیس با ۴۰ نفر عازم عمان شد/ عکس