برنامه «وام‌درمانی» برای مهار قیمت‌ مسکن

Posted by

پرسپولیس به دنبال شش تایی شدن

مقامات اقتصادی چین برای مهار ابعاد حباب قیمت مسکن، به استفاده از نسخه «وام درمانی» رو آوردند. نرخ رشد بی‌سابقه قیمت املاک مسکونی چین در سال 2016 – نسبت به 5 سال قبل از آن – تاکنون سه ضربه به اقتصاد این کشور وارد کرده است.

پرسپولیس به دنبال شش تایی شدن