مهر قبولی بر کارنامه نقل و انتقالات داغ تابستانى استقلال!

Posted by

پروفسور صهیونیست: ایران بزرگ‌ترین پیروز جنگ سوریه است

طبق خواسته منصوریان ،بازیکنان جوان و با تجربه جذب استقلال شدند که به طور حتم هر کدام از این جوانان و با تجربه ها مى توانند مثمر ثمر و یا برعکس، باعث تضعیف باشند.

پروفسور صهیونیست: ایران بزرگ‌ترین پیروز جنگ سوریه است