رزمایش خنجر دریا با هدف تهدید ایران است

Posted by

پروین درباره پرسپولیس برانکو چه گفت؟

رسانه انگلیسی با اشاره به برگزاری رزمایش دریایی امارات و انگلیس آن‌را به نوعی «تهدید علیه ایران» دانست.

پروین درباره پرسپولیس برانکو چه گفت؟