علل عرق سرد چیست؟

Posted by

پست اینستاگرامی ضرغامی در پی درگذشت حبیب الله کاسه ساز+عکس

عرق سرد معمولاً به عنوان یک نتیجه از مبارزه و پاسخ بدن در هنگام برخورد با استرس، رخ می دهد.

پست اینستاگرامی ضرغامی در پی درگذشت حبیب الله کاسه ساز+عکس