بازتاب پیام تند وزارت خارجه ایران به ترامپ در روزنامه آمریکایی

Posted by

پشت پرده پرسپولیسی نشدن مدافع عراقی

گزارش روزنامه آمریکایی به بیانیه وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به تحریم های دولت آمریکا علیه ایران به بهانه آزمایش موشکی می‌پردازد و می‌نویسد ایران نسبت به تحریم های دولت ترامپ واکنش تندی نشان داد و ضمن تهدید به اقدامات تلافی‌جویانه علیه دولت آمریکا بر پافشاری بر برنامه موشکی خود تأکید دارد.

پشت پرده پرسپولیسی نشدن مدافع عراقی