برای قهرمانان پلاسکو که جاودانه شدند

Posted by

پلیس‌استرالیا:‌حادثه ملبورن تروریستی‌نیست

به گزارش ایسنا، اتفاق تلخ آخرین روز دی‌ماه ۱۳۹۵ در تهران، حادثه آتش‌سوزی و از بین رفتن ساختمان پلاسکو، دستمایه کار طراحان قرار گرفت و در مدت چند ساعت پس از این اتفاق، شبکه‌های اجتماعی پر شد از طرح‌هایی که با محوریت این حادثه و تلاش آتش‌نشان‌ها طراحی و به اشتراک گذاشته شدند.کاربران نیز با تأثیرپذیری از این اتفاق، عکس‌ها، طرح‌ها و دلنوشته‌های مختلفی را در صفحه‌های مجازی به اشتراک گذاشتند.رشادت آتش‌نشان‌ها و بی‌خبری از وضعیت آن‌هایی که پس از خراب شدن کامل ساختمان در آن بودند و همچنین مذمت آن‌هایی که به جای کمک و باز کردن راه برای رسیدن امدادگران، مشغول عکس و فیلم گرفتن بودند، مهم‌ترین موضوعات این طرح‌ها هستند. طرح از ابراهیم حقیقی این نخستین‌بار نیست که این‌گونه طرح‌ها در شبکه‌های اجتماعی و درپی یک اتفاق منتشر می‌شوند؛ پیش از این نیز در ماجرای پیدا شدن پیکر غواصان شهید و همچنین درگذشت چهره‌های محبوب و مشهور، شاهد این موج بوده‌ایم.به‌دلیل غیررسمی بودن فضای شبکه‌های اجتماعی، بسیاری از این طرح‌ها بدون نام طراح‌شان به اشتراک گذاشته می‌شوند و فارغ از غیرحرفه‌ای بودن برخی از طرح‌ها، واکنش هنری کاربران به اتفاقاتی از این دست، جالب توجه است.

پلیس‌استرالیا:‌حادثه ملبورن تروریستی‌نیست