۳ روز عزای عمومی در مالی

Posted by

پنتاگون در حال تدوین راهبرد مقابله با ایران است

ریاست‌جمهوری مالی به دنبال انفجار انتحاری امروز در اردوگاه ارتش که به کشته شدن دستکم ۳۵ نفر منجر شد، ۳ روز عزای عمومی اعلام کرد. در این بیانیه آمده است که «عبدولای ادریسا مایغا» وزیر دفاع مالی در رأس هیأتی به غاو رفت.

پنتاگون در حال تدوین راهبرد مقابله با ایران است