ماجرای ورود مارهای سمی و غول پیکر به شهر میانه

Posted by

پنج کشته و مجروح در حادثه رانندگی+عکس

طی چند روز گذشته خبر وجود مارهای غول پیکر و سمی در شهر میانه چنان در فضای مجازی دست به دست می شود که گاهاً برخی خبرهای واقعی و مستند اینگونه نمی توانند به سرعت در روی جامعه اثر گذار باشند.

پنج کشته و مجروح در حادثه رانندگی+عکس