شش و هشت پرسپولیس_تراکتور/ پیشخوان ورزشی

Posted by

پول نفت به جیب مردم نمی رود/روزنامه های اقتصادی

روزنامه‌های ورزشی هفدهم بهمن به مسائل مختلف ورزشی به ویژه فوتبال و به ویژه بازی تراکتور سازی ، پرسپولیس و محرومیت تراکتور پرداختند.

پول نفت به جیب مردم نمی رود/روزنامه های اقتصادی