۸ نفر در رابطه با لو رفتن سؤالات امتحان نهایی دستگیر شدند

Posted by

پیام وزیر کشور در خصوص امنیت برگزاری مراسم و برنامه‌های ماه ضیافت الله

معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا گفت: در رابطه با موضوع لو رفتن سؤالات امتحانات نهایی، ۸ نفر دستگیر شدند.

پیام وزیر کشور در خصوص امنیت برگزاری مراسم و برنامه‌های ماه ضیافت الله