خوانندگان مراسم اسکار چه کسانی هستند؟

Posted by

پیروز شوم مسلمانان را به فرانسه راه نمی‌دهم!

سرانجام لجند دو ترانه نامزد اسکار از فیلم «لالالند» را می‌خواند که شامل «احمق‌هایی که رویا دارند» و «شهر ستاره‌ها» است. این دو ترانه در فیلم توسط اما استون و رایان گاسلینگ اجرا شده‌اند.

پیروز شوم مسلمانان را به فرانسه راه نمی‌دهم!