تولد نوزادی که “بیگانه فضایی” لقب گرفت/ (عکس 18+)

Posted by

پیشروی ارتش سوریه در دیرالزور

تولد نوزادی ترسناک در شرق هند موجب شد بسیاری از رسانه‌های محلی نام “بیگانه فضایی” را به این نوزاد دختر بدهند. مادر 28 ساله این کودک ناقص الخلقه که از فاش کردن هویت خود به رسانه ها امتناع کرده پس از مشاهده فرزندش به حدی ترسید که از شیر دادن به نوزادش خودداری کرد.

پیشروی ارتش سوریه در دیرالزور