قدیری ابیانه: ترامپ باید بداند سگ هار از شیر فراری است

Posted by

پیشنهاد یک کارگردان برای برگزاری جشنواره فیلمهای کمدی

قدیری ابیانه با بیان اینکه ترامپ گفته وزیر دفاع‌اش سگ هار است و من یک سگ هار را منصوب می‌کنم تا دیگران بدانند و بترسند، افزود: ترامپ باید بداند سگ هار از شیر فراری است، آمریکا با شیرمردان ایران طرف است

پیشنهاد یک کارگردان برای برگزاری جشنواره فیلمهای کمدی