میتینگ تبلیغاتی فریدون در جوار مضجع امام رضا(ع)!

Posted by

پیوستن مدافع عراقی به پرسپولیس در هاله ای از ابهام

انتشار عجیب متن سخنرانی «حسین فریدون» روی سایت رسمی مشهد 2017 بهت و حیرت رسانه‌های حاضر در این مراسم را در پی داشت.

پیوستن مدافع عراقی به پرسپولیس در هاله ای از ابهام